CKC - Clubhuis KennisCentrum -Internationale standards voor clubhuizen

Internationale standards voor clubhuizen


Created: 2013-07-15 Last modified: 2013-09-18 Published: 2013-07-15

De internationale standards voor clubhuizen, die door consensus overeengekomen zijn door de wereldwijde clubhuisgemeenschap, staan aan de basis van het clubhuismodel voor rehabilitatie. De principes die in deze standards zijn vastgelegd, vertegenwoordigen de kern van het succes van de clubhuisgemeenschap in het helpen van mensen met een geestelijke ziekte om ziekenhuisopnames te voorkomen, terwijl ze sociaal, financieel, leertechnisch en beroepsmatig doelen realiseren.

De standards dienen ook als een “grondwet” voor leden en een gedragscode voor staf, bestuur en directeuren. De standards vereisen dat een clubhuis een plek is die zijn leden respect en mogelijkheden biedt.De standards vormen de basis voor het beoordelen van de kwaliteit van een clubhuis, door middel van het accreditatieproces van Clubhouse International, voorheen het Internationale Centrum voor Clubhuisontwikkeling (ICCD).

Elke twee jaar herziet de wereldwijde clubhuisgemeenschap deze standards, en wijzigt deze als dat nodig wordt geacht. Het proces wordt gecoördineerd door het Standards Herzieningscomité van Clubhouse International, dat bestaat uit leden en staf van door Clubhouse International geaccrediteerde clubhuizen van over de hele wereld.


Voer hier uw username en password in:

Username
Password