CKC - Clubhuis KennisCentrum -De werkdag

De werkdag


Created: 2013-07-15 Last modified: 2013-09-18 Published: 2013-07-15

15. Voor de work-ordered day zijn leden en staf samen, zij-aan-zij, betrokken bij het draaiende houden van het Clubhuis. Het Clubhuis richt zich op de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van de leden; daarom is er binnen de  work-ordered day geen plaats voor  medicijnadvies of -afgifte, dagbehandeling of therapieën.

16. Werk dat in het Clubhuis wordt gedaan voor het draaiende houden  en versterken van de Clubhuisgemeenschap, wordt alleen door het Clubhuis zelf gegenereerd. Werk in het Clubhuis voor personen of instanties van buiten, betaald of onbetaald, is niet acceptabel. Leden worden voor geen enkel werk in het Clubhuis betaald en worden ook niet beloond in natura.

17. Het Clubhuis is minstens vijf dagen per week geopend. De work-ordered day houdt zich aan de gebruikelijke werktijden.

18. Het Clubhuis is georganiseerd in één of meer werk-units.  Elk van deze units heeft voldoende staf, leden en betekenisvol werk om te waarborgen dat elk lid betrokken kan worden bij een volledige werkdag. Er worden unit-vergaderingen en -bijeenkomsten gehouden om het werk van de dag te plannen, te organiseren en om de onderlinge band te versterken.

19. Al het werk in het Clubhuis wordt gedaan om leden een doel te geven, te helpen hun gevoel van eigenwaarde te versterken en zelfvertrouwen op te bouwen;  het is niet bedoeld als training voor een specifieke baan.

20. Leden krijgen de gelegenheid aan al het werk in het Clubhuis mee te doen, zoals administratie, onderzoek, inschrijving van en kennismaking met nieuwe leden, reach out, aannemen, trainen en evalueren van stafleden, public relations, belangenbehartiging en de evaluatie van de effectiviteit van het Clubhuis.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password