CKC - Clubhuis KennisCentrum -Besluitvorming

Besluitvorming


Created: 2013-08-13 Last modified: 2013-08-19 Published: 2013-08-13

Elk Clubhuis heeft een Clubhuisvergadering. Dit is een belangrijk aspect van het Clubhuis. Het is een manier om besluiten te nemen maar het is ook een manier om mensen bij het Clubhuis te betrekken. Het heeft een duidelijke empowerment werking omdat Clubleden letterlijk de power krijgen om te beslissen.De Clubleden worden gevraagd of ze aanwezig willen zijn bij de Clubhuisvergadering. Wanneer iedereen aanwezig is wordt er de punten besproken die op de agenda staan. De punten worden volgens het consensus model besloten. Dit model zorgt ervoor dat niemand over elkaars grenzen heen kan gaan.

Het gebeurt wel eens dat het consensus model er voor zorgt dat er geen besluit wordt genomen. Zo is er een situatie geweest dat men een half jaar lang over 1 punt heeft vergaderd totdat er een besluit werd genomen, dit was over het onderwerp of mensen in het rokershok mochten roken of buiten. Dit heeft er voor gezorgd dat het een lange tijd geduurd heeft voordat er een besluit werd genomen, en in de tussentijd werden er allerlei acties ondernomen. De uiteindelijke uitkomst was dat het rokershok een bibliotheek werd en dat de rokers een cursus Stoppen Met Roken krijgen. Het duurde lang maar er zijn nu geen scheve gezichten meer in het consensus model.

Grotere Clubhuizen hebben naast de clubhuisvergadering ook Afdelingvergaderingen (unitmeetings). Hier worden zaken besproken die alleen de mensen van de desbetreffende afdeling aangaan. De vergaderingen hier verlopen ook volgens het consensus model.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password