CKC - Clubhuis KennisCentrum -Visie Missie Doelstelling

Visie Missie Doelstelling


Created: 2015-02-18 Last modified: 2015-02-18 Published: 2015-02-18

Visie
In de wereld zijn miljoenen mensen die te kampen hebben met psychische problemen. Hoe eerder je mensen helpt en ondersteund des te groter de kans op herstel. Psychische problemen hebben een grote impact op zowel de mensen zelf als hun omgeving. Ook hebben psyche problemen invloed op de economie omdat vaak mensen met psyche achtergrond minder productief en vaker ziek zijn. Het bestrijden van psychische problemen is daarom ook hoofdtaak.

Missie
De missie is als eerste mensen ondersteunen in hun leven. Dit wordt onder meer gedaan door:
- Sociale inclusie voor zowel scholing arbeid en privé leven
- Werk georiënteerde dag
- TE SE IE
- Stigma bestrijding
- Empowering clubleden 

Doelstelling
Clubleden de kans te bieden om zoveel mogelijk te herstellen en te participeren in de samenleving. Ondersteuning bieden waar dat nodig is.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password