CKC - Clubhuis KennisCentrum -De valkuil die het commerciele Clubhuis heet.

De valkuil die het commerciele Clubhuis heet.


Created: 2015-04-21 Last modified: 2015-04-21 Published: 2015-04-21

We koken we doen de administratie en we zijn trots op onze Clubleden. Waarom zouden we dan niet commercieel gaan. Dan doen we hetzelfde alleen dan verdienen we er geld mee. En ten slotte wil de overheid meer marktwerking in de zorg. Toch lijkt het me niet zo een goed idee.

Laat ik eerst de standaards van het clubhuis behandelen. De standaards staat dat er geen kunstmatige beloningssystemen mogen zijn en er staat ook dat er Clubleden werken voor de Clubhuisgemeenschap of het Clubhuis. Je kan natuurlijk zeggen dat we moeten evalueren of dit nog past in de huidige tijd? 

Ik heb twee goede argumenten om het niet te doen. Het werk in het Clubhuis moet vrijblijvend en laagdrempelig zijn. Iedereen in de horeca weet dat je niet met halve broodjes op de proppen kan komen. En daarom bestaan er ook koksopleidingen waar je leert hoe je in een keuken moet werken. Dit betekent dat de laagdrempeligheid verdwijnt. Voor nieuwe mensen die instromen is dat vervelend want het Clubhuis heeft te maken met mensen die problemen hebben. Door het laagdrempelig te houden kan je iedereen helpen. Eigenlijk is het Clubhuis al de boot voor mensen die geen boot meer hebben. Daarom is het werk ook vrijwillig. Door deze drempels in te voeren ontstaat de situatie dat voor mensen die buiten de boot vallen ook nog eens buiten het Clubhuis vallen. Terwijl onze doelgroep juist mensen zijn die niet meteen commerciële waarden hebben.

Dan hoor ik je zeggen dat kunnen we allemaal oplossen door de clubleden net zo goed te maken als echte koks. We gaan in het Clubhuis een programma ontwikkelen en scholing bieden dat de Clubleden dit doel kunnen bereiken. 

Dan kom je bij mijn tweede punt. Natuurlijk willen we het beste voor onze Clubleden. Maar op deze manier ontstaat er een minimaatschappij. Er zijn tal van problemen die ontstaan.
  • Wij krijgen subsidie en de concurrent niet, dat is concurrentie vervalsing
  • Uit ervaring blijkt dat deze constructie vaak meer geld kost dan dat het oplevert
  • De clubleden krijgen vaak niet betaald en blijven bij deze bedrijven hangen
  • Er ontstaat scheiding tussen werk voor psychiatrische patiënten en gewone mensen
Deze zogenaamde minimaatschappij scheid ons juist meer af dan dat het ons dichter bij de samenleving brengt. Ik denk dat dit een slechte zaak is en daarom vind ik de standaards die eerder genoemd zijn in dit stuk goede standaards.

De oplossing voor het probleem die uit het Clubhuis komt is dat je de verschijnende werkprogramma's gaat invoeren zoals: te, se, ie. Mensen ondersteunen bij opleidingen of hun werk is dan de taak van het Clubhuis. Wat er dan gebeurt is dat mensen die er klaar voor zijn kunnen doorstromen naar plekken in de maatschappij en niet naar plekken die beschermd worden door het Clubhuis zodat je een minimaatschappij krijgt. 

Voer hier uw username en password in:

Username
Password