CKC - Clubhuis KennisCentrum -Clubhuis vergadering

Clubhuis vergadering


Created: 2015-02-18 Last modified: 2015-02-18 Published: 2015-02-18

De Clubhuis vergaderingen zijn een uitstekende plek om zaken te bespreken. Dit kunnen meer onderwerpen zijn dan je denkt. 
- Huishoudelijke mededelingen
- Het reilen en zeilen van het Clubhuis
- Visie Missie doelstelling van het Clubhuis
- Standaards
- De sociale cohesie
- Problemen op het Clubhuis, dit kunnen ook persoonlijke problemen zijn.
- Stigma
- Sfeer
- Groepsdruk en Groepsbewustzijn

En misschien ben ik wel wat vergeten.

Het is belangrijk bij het leiden van een vergadering dat iedereen inspraak krijgt en gehoord wordt. Om dit doel te bereiken maken we gebruik van het Consensus model. Dit houdt in dat een besluit pas genomen wordt als iedereen het eens is met elkaar want dan heb je consensus bereikt. Dit is belangrijk omdat elk Clublid het recht krijgt om te spreken te oordelen en hun mening te geven. Wat hier zo belangrijk aan is dat je zo Clubleden waarde geeft. Hun woorden doen er echt toe in de vergadering. Het is ook de taak van Stafleden om Clubleden te betrekken in discussie op het Clubhuis en discussie op gang te brengen. Laat de Clubleden nadenken over wat er speelt in het Clubhuis. Laat Clubleden met ideeën komen. Hoe meer het uit de Clubleden zelf komt hoe beter een vergadering is. De Clubhuis vergadering is er niet om te horen wat de Staf te melden heeft. In de Clubhuis vergadering staat de discussie door Clubleden centraal. Meedoen en een waardevolle bijdrage geven aan jouw Clubhuis staat centraal in de Clubhuis vergaderingen.

Ditzelfde proces geld voor de unit / afdelings vergadering. Kleinere Clubhuizen hebben vaak geen unit / afdeling vergadering.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password