CKC - Clubhuis KennisCentrum -Standards

Standards


Created: 2013-09-5 Last modified: 2013-09-5 Published: 2013-09-5


Internationale standards voor clubhuizen

De internationale standards voor clubhuizen, die door consensus overeengekomen zijn door de wereldwijde clubhuisgemeenschap, staan aan de basis van het clubhuismodel voor rehabilitatie. De principes die in deze standards zijn vastgelegd, vertegenwoordigen de kern van het succes van de clubhuisgemeen

meer...

Lidmaatschap

1. Lidmaatschap is vrijwillig en zonder tijdslimiet.2. Het Clubhuis beslist over het toelaten van nieuwe leden. Het lidmaatschap staat open voor een ieder met een psychiatrische achtergrond, tenzij die persoon een duidelijke en acute bedreiging vormt voor de algemene veiligheid van de Clubhuisgemeen

meer...

Onderlinge verhoudingen

8. Alle Clubhuis bijeenkomsten zijn toegankelijk voor zowel leden als staf. Er zijn geen formele bijeenkomsten alleen voor leden of formele bijeenkomsten alleen voor staf waar planmatige beslissingen en ledenzaken worden besproken. 9. Er is voldoende staf om leden te betrekken, maar te wei

meer...

Ruimte

12. Het Clubhuis heeft zijn eigen identiteit, inclusief zijn eigen naam, postadres en telefoonnummer.13. Het Clubhuis heeft zijn eigen fysieke ruimte. Het staat los van andere psychiatrische centra en instellingen en werkt niet mee aan andere programma’s. Het Clubhuis is ingericht om een work

meer...

De werkdag

15. Voor de work-ordered day zijn leden en staf samen, zij-aan-zij, betrokken bij het draaiende houden van het Clubhuis. Het Clubhuis richt zich op de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van de leden; daarom is er binnen de  work-ordered day geen plaats voor  medicijnadvies of -afgifte,

meer...

Werk

21. Het Clubhuis stelt zijn leden in staat om terug te keren naar betaald werk door middel van Transitional Employment, Supported Employment en Independent Employment. Om die reden verschaft het Clubhuis geen werkgelegenheid aan leden door middel van interne zakelijke activiteiten, aparte Clubhuis i

meer...

Scholing

25. Het Clubhuis ondersteunt leden bij het bereiken van hun beroeps- en scholingsdoelen door ze te helpen gebruik te maken van volwassenenonderwijs. Als het Clubhuis zelf educatie aanbiedt wordt in hoge mate gebruik gemaakt van de onderwijservaring en vaardigheden van leden.

meer...

Functies van het huis

26. Het Clubhuis en de TE-plekken zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer. Het Clubhuis zorgt voor goede alternatieven wanneer de bereikbaarheid met openbaar vervoer beperkt is.27. Leden en stafleden bieden maatschappelijke ondersteuning. Dit omvat onder andere belangenbehartiging, ondersteuning b

meer...

Financiering, beleid en bestuur

32. Het Clubhuis heeft een onafhankelijk bestuur, of het heeft, als het onderdeel is van een grotere organisatie, een aparte adviesraad die bestaat uit personen die vanuit hun specifieke deskundigheid  kunnen adviseren op het gebied van financiën, juridische zaken, wetgeving, huisvesting, cons

meer...